højere læreanstalt

højere læreanstalt
college, school

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • Akademi — Højere læreanstalt, lærd selskab for videnskab og kunst …   Danske encyklopædi

 • Universitetscenter — Højere læreanstalt, hvor der undervises i tradionelle universitets fag og også andre fag …   Danske encyklopædi

 • Rektor — Leder af en højere læreanstalt …   Danske encyklopædi

 • adjungere — ad|jun|ge|re vb., r, de, t (tilknytte); adjungeret professor (titel for person der er tilknyttet en højere læreanstalt) …   Dansk ordbog

 • akademi — a|ka|de|mi sb., et, er, erne (højere læreanstalt; sammenslutning af videnskabsmænd el. kunstnere) …   Dansk ordbog

 • akademiker — a|ka|de|mi|ker sb., en, e, ne (person der er uddannet ved en højere læreanstalt) …   Dansk ordbog

 • alumne — a|lum|ne sb., n, r, rne (person der bor på et kollegie el. en kostskole; tidligere studerende ved en højere læreanstalt), i sms. alumne , fx alumneforening …   Dansk ordbog

 • docent — do|cent sb., en, er, erne (en lærer ved en højere læreanstalt) …   Dansk ordbog

 • immatrikulation — im|ma|tri|ku|la|tion sb., en, er, erne (optagelse som studerende ved en højere læreanstalt), i sms. immatrikulations , fx immatrikulationsfest …   Dansk ordbog

 • instruktor — in|struk|tor sb., en, er, erne (person der underviser i grundlæggende stof ved en højere læreanstalt) …   Dansk ordbog

 • landbohøjskole — land|bo|høj|sko|le sb., n, r, rne (en højere læreanstalt) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”